Poseł Jarosław Sellin został przewodniczącym Rady Ruchu Obywatelskiego Polska XXI. Zastąpił na tym stanowisku Rafała Dutkiewicza, który złożył rezygnację.