Zatrudniając pracowników pracodawca niejednokrotnie powierza im dostęp do informacji stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa, które mogą wzbudzić zainteresowanie…