Przywódca Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas oświadczył, że następna konferencja ds. Bliskiego Wschodu powinna odbyć się w Moskwie. Abbas rozmowiał na ten temat z wysłannikami Kremla, którzy odwiedzili go w Ramallah na Zachodnim Brzegu.