Uruchomienie w Polsce kolei dużych prędkości nie tylko drastycznie skróciłoby czas przejazdu między aglomeracjami, ale także pozytywnie wpłynęłoby na rozwój połączonych…