Niewiele ponad 30 procent wdrażanych projektów IT jest sukcesem. Jedna czwarta jest klęską totalną zaś 44 procent powodzeniem niepełnym czyli mniejsza forma porażki….