O tym, kto i jakiej wysokości otrzyma odprawę pośmiertną nie zależy od wymiaru czasu pracy w jakim jest zatrudniony pracownik. Znaczenie ma jedynie pozostawanie…