Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w czerwcu odnotowano zmniejszenie się liczby bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędach oraz stopy bezrobocia w porównaniu z poprzednim miesiącem. Jednocześnie odnotowano wzrost obu tych wskaźników w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku.