W Grabówce na białostocczyźnie zostanie uczczona pamięć ponad 16 tysięcy zamordowanych w latach 1941-1944. W czasie II wojny światowej w Grabówce dokonano największej na ziemiach
białostockich zagłady Polaków, Białorusinów, Żydów i sowieckich jeńców.