Gminy, regionalne izby rozrachunkowe i niektóre związki zawodowe wskazują, że zasady wyliczania pensji nauczycielom są zbyt skomplikowane i postulują nowelizację…