Znowelizowane przepisy kodeksu spółek handlowych, które zaczną obowiązywać od sierpnia, umożliwią głosowanie w formie elektronicznej podczas walnych zgromadzeń akcjonariuszy…