Koalicja 7 czerwca namawia do wzięcia czynnego udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Gmina, w której osiągnięta zostanie najwyższa frekwencja, otrzyma tytuł „Pępka Europy”.