Wskutek opieszałości we wdrażaniu unijnej dyrektywy wytwórcy energii elektrycznej mają prawo do zwrotu akcyzy zapłaconej od 1 stycznia 2006 r. do 1 marca 2009 r…