Od 2010 roku zakłady pracy chronionej dostaną taką samą pomoc z PFRON, jak zwykłe firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne. Sprawi to, że spadnie liczba zakładów pracy chronionej – informuje w dzisiejszym wydaniu ”Gazeta Prawna”.