Rząd przedstawił warunki, jakie będą musieli spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o gwarancje i poręczenia z Banku Gospodarstwa Krajowego. Zdaniem ekspertów zasady…