Chorowałeś w ciągu ostatnich trzech lat? To sprawdź, czy twój zasiłek chorobowy nie został zaniżony i zażądaj jego wyrównania wraz z ustawowymi odsetkami – takie…