Sprzedaż działek przez firmę na potrzeby budowy drogi nie podlega VAT, jeżeli spółka przy nabyciu działek nie miała zamiaru ich odsprzedać – orzekł WSA w Warszawie…