Wymóg uzgadniania wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych zharmonizowanych nie narusza konstytucji.