eurobank otrzymał z rąk Dariusza Żuka, Prezesa Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, statuetkę Lwa Młodego Biznesu za wspieranie młodej przedsiębiorczości…