Czy stare zasady etykiety nadal są aktualne, czy uległy zmianom? Czy istnieją jakieś wzorce wlaściwych zachowań w sytuacjach biznesowych i towarzyskich, które się…