Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dąży do skrócenia czasu załatwiania spraw między urzędami a obywatelem. Priorytetem jest informatyzacja urzędów oraz…