Rząd po raz kolejny będzie debatować o założeniach budżetu na 2010 rok. W miniony wtorek Rada Ministrów wstępnie omówiła te założenia. Rozmawiano między innymi o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych, stanowiących podstawę do opracowania projektu budżetu.