IPN udostępni dziennikarzom i badaczom 30 razy więcej informacji niż znalazło się na tzw. liście Wildsteina. Zasoby te zawierają kopie donosów również tych agentów, których teczki zostały zniszczone – informuje "Rzeczpospolita".