Niemożliwe? A jednak. Dwa radia na jednej fali o takiej samej nazwie to wynik sporu wspólników. Jedno radio Aplauz nadaje z nadajnika na Arkadach Wrocławskich, a drugie z domu studenckiego Kredka na placu Grunwaldzkim.