GPW w Europie Środkowej i Wschodniej jest liderem w kategorii obrotów akcjami oraz kapitalizacji. To znacznie podnosi jej cenę w planowanej przez Skarb Państwa sprzedaży…