Po pierwsze, wg Balcerowicza, należy wrócić do założeń planu Jerzego Hausnera z 2004 roku. Po drugie należy ciąć wydatki na cele socjalne, takie jak becikowe, czy…