"Byłam wtedy na wodzie… burza zastała nas w Kanale Tałckim…A tam – powywracane jachty, akcja ratownicza w toku… Dostałam SMS-a od kolegi, który był wtedy na J. Mikołajskim: ‚Żyję! Przeżyłem to!’. Mam tego SMS-a do dzisiaj…" – tak tamte chwile wspomina internautka Makenzen.