Rzecznik ubezpieczonych proponuje, aby klient firmy ubezpieczeniowej po otrzymaniu wyceny szkody, mógł poprosić w kontrwycenę niezależnego rzeczoznawcę. Jeżeli różnica…