Inaczej niż np. w przypadku opodatkowania pensji zaliczki na ten podatek nie są pobierane w ciągu roku. Wszystko więc, co fiskus dostaje z opodatkowania akcji, wpływa…