Bukówek – dolnośląska wieś z książęcym rodowodem, której odebrano status wsi gminnej, ale nie odebrano pamięci o swoim założycielu i historii. Każdego roku w czerwcu mieszkańcy świętują to ważne wydarzenie. Oto dźwiękowa pocztówka z Bukówka.