Transakcja polegająca na nieodpłatnym przekazaniu towarów polskiemu przedsiębiorcy przez kontrahenta zagranicznego z siedzibą w Unii Europejskiej, nie podlega opodatkowaniu…