XIV Dalajlama, duchowy przywódca Tybetańczyków, został honorowym obywatelem Warszawy. Zdecydowali radni stolicy. Wniosek w tej sprawie złożyli radni Prawa i Sprawiedliwości – Rada Warszawy wniosek przyjęła jednogłośnie.