Tuż przed moim oknem wyrósł jeszcze jeden maszt telefonii komórkowej – kolejna stacja bazowa. W promieniu ok. 1 km naliczyłem już trzy anteny stacji bazowych. Ta jest czwarta. Czy tak być musi?