W dobie kryzysu firmy często myślą o redukcji zatrudnienia. Ich decyzje niejednokrotnie bywają pochopne i niosą ze sobą szereg negatywnych konsekwencji dla…