Do tej zasady powinni stosować się przede wszystkim ubezpieczający swój majątek. W razie szkody, nie dostaną odszkodowania ci, których dom nie spełniał obowiązujących…