Wypłacając podlegające opodatkowaniu u źródła tzw. należności licencyjne do zagranicznych kontrahentów, należy zachować szczególną ostrożność.