Są duże szanse, że Chełmża wzbogaci się o obiekt wystawienniczo-konferencyjny ulokowany w centrum miasta.