Nielegalną fabrykę papierosów w Kuźnicy Piaskowej zlikwidowało Centralne Biuro Śledcze przy współpracy z Izbą Celną i Strażą Graniczną. Zatrzymano 13 osób, w tym sześciu obywateli Ukrainy.