Trybunał Konstytucyjny przyznał byłym wspólnikom spółki cywilnej prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty oraz korekty VAT (wyrok z 10 marca 2009 r., sygn….