Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, pozbawienie byłego wspólnika spółki cywilnej prawa do zwrotu nadwyżki VAT w związku z likwidacją przedsiębiorstwa jest…