Rząd rozpoczął dyskusję na temat założeń do przyszłorocznego budżetu. Wczoraj resort finansów przedstawił przedziałowe prognozy wzrostu PKB i inflacji, nadal nieznane…