Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii przygotowuje już plany działań przeciw rozprzestrzenieniu się świńskiej grypy. Jednym z pomysłów ministerstwa są masowe groby dla ofiar epidemii.