Weszły już w życie przepisy regulujące zasady udzielania gwarancji i poręczeń dla firm przez BGK. Nadal jednak nie wiadomo ostatecznie, na jaką ofertę mogą liczyć…