Zdarzają się sytuacje, w których pracodawca nie odprowadza składek na ubezpieczenie od zatrudnionych pracowników. Jeżeli brak jest takiej składki w przypadku kobiety…