Sejm przyjął poprawki Senatu w sprawie zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zakładają one, że od 1 października właściciele gospodarstw rolnych powyżej…