Ministerstwo zdrowia, które w połowie maja przedstawiło założenia do ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych, ma już gotowy projekt regulacji.