W Polsce mamy jedne z najniższych w Unii Europejskiej zasiłki dla bezrobotnych. W Polsce – w odróżnieniu od wielu krajów europejskich – zasiłek jest stały, a nie…