W Białymstoku otwarto Centrum im. Ludwika Zamenhofa. Uroczystość poprzedziła 94. Światowy Kongres Esperanto, który rozpoczyna się w sobotę.