Ogłoszenie przez Watykan
terminu pielgrzymki zbiegło się z audiencją u papieża prezydenta Vaclava Klausa.