UOKiK wszczął postępowania administracyjne przeciwko Getin Bankowi, BZ WBK i Santander Consumer Bank – ujawnia Parkietowi Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, prezes…