Każda firma, która złożyła wniosek w pierwszym tegorocznym konkursie o